Hoşgeldiniz!

Değerli Misafirlerimiz, Bu platform "Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi" camiasına fayda sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tüm üye ve moderatörlerimiz yaptığı ve yapacağı çalışmalarla alanımıza katkıda bulunmaktadırlar. Sizler de aramıza katılmak istiyorsanız kayıt olabilirsiniz.

APA KURALINA GÖRE HAZIRLANMIŞ BİBLİYOGRAFİK KÜNYE ÖRNEKLERİ

Sultan

Üye
Katıldı
16 Kasım 2019
Mesajlar
3
Puanlar
3
Bu çalışma ders kapsamında hazırlanmıştır.

APA kuralına göre;

Kitap künyesi oluşturma ve gönderme yapma


 • Tek yazarlı kitap künyesi:
Özdemir, E. (2003). Bilgi savaşları. İstanbul: Kültür Sanat Yayıncılık.

(Özdemir, 2003)

 • Çok yazarlı kitap künyesi:
 • İki yazar:
Bayer, G., Deniz,H.(2006). Defne. İstanbul: Can.

(Bayer ve Deniz, 2006, ss.60-65)

 • Üç yazar:
Dağdelen, İ., Türkmen, H. ve Ulu, N. (2005). Türk kütüphaneciliğinden izdişümler: nail bayraktara armağan. İstanbul : Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü.

(Dağdelen, Türkmen ve Ulu, 2005)

(Dağdelen ve diğerleri, 2005)

 • Dört ya da beş yazar:
Kut, G., Hatice, A., Üçer, C., ve Büyükkarcı, F., (2007). Boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü astronomi astroloji matematik yazmaları kataloğu: Kandilli rasathanesi el yazmaları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

(Kut, Hatice, Üçer ve Büyükkarcı, 2007)

(Kut ve diğerleri, 2007)

 • Altı ya da daha fazla yazar:
Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R., Ulusay, N. (2005). Çok tuhaf çok tanıdık. İstanbul: Metis.

(Abisel ve diğerleri, 2005)

 • Basın bilgisi olan kitap:
Ümit, A., (2010). Kar kokusu (29. bs.). İstanbul: Everest.

(Ümit, 2010)

 • Tüzel kişi tarafından yazılmış kitap:
Hacettepe Bilim Merkezi Tesisi. (1965). Hacettepe bilim merkezi tesisi tüzük ve organları. Ankara: Ankara Üniversitesi.

(Hacettepe Bilim Merkezi Tesisi, 1965, ss.12)

(Hacettepe Bilim Merkezi Tesisi, 1965, ss. 12)

 • Editörü olan kitap:
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil.

 • Hem yazarı hem editörü olan kitap:
Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. M. Özbek (Ed.). İstanbul: Hil.

(Kejanlıoğlu, 2005, ss.689-713)

 • Kitaptan bir bölüm:
Kejanlıoğlu. B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. M. Özbek (Ed.), Kamusal alan içinde (ss. 690-720). İstanbul: Hil.

 • Yazarı olmayan kitap:
1978 araştırma ve geliştirme harcamaları raporu / Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu bilim politikası ünitesi. (1979). Ankara: Tübitak Bilim Politikası Ünitesi.

(1978 araştırma ve geliştirme harcamaları raporu / Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu bilim politikası ünitesi, 1979)

 • Çeviri kitap
Heath, R. (2003). Güneş, ay ve dünya (N. Akasya, çev.). İstanbul: Ne Kitaplar.

(Heath, 2003)

 • Yabancı dilde kitap
United Nations. (1995). The united nations and the situation in Georgia / United nations department of public information. New York: United Nations.

(United Nations, 1995)

 • Bir seri içinde yayınlanan kitap:
Kanık, M. (1989). İlahi aşk. (İslam klasikleri dizisi; 3). İstanbul: İnsan.

(Kanık, 1989, ss. 221)

 • Çok ciltli kitap:
Son, E. (1990). Türkçe öğreniyoruz. (1-3). Ankara: Engin.

( Son, c.2 )

APA Kuralına göre makale künyesi oluşturma

Bilimsel dergi makalesi:


Boothby, R. (2013). Öz yeterlilik ve hemodiyaliz tedavisi: nitel ve nicel bir yaklaşım. Türk Psikiyatri Dergisi, 2, 84-93.

( Boothby, 2013, ss. 84-93)

 • Sayıları birbirini izleyen sayfa numaraları alan dergi:
Güçlü, N. (2006). Bilgi yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 351-373.

(Güçlü, 2006, s. 351-373)

 • Sayıları bağımsız sayfa numaraları alan dergisi:
(1983). İnsan vücudundaki bilgi bankası: Hafıza. Bilim Dergisi, 1, ss. 36-42.

(1983, ss. 36-42)

 • Cilt bilgisi olmayan dergi:
Durna, U., Demirel, Y.(2015). Bilgi yönetiminde bilgiyi anlamak. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30, 129-156.

( Durna ve Demirel 2015, s. 129-156)


 • Açıklayıcı bilgi gerektiren makale:
Kaypak, Y., (2015). Bilgi toplumu olma yolunda kentsel değişim ve bilgi kentleri. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6(1).

(Kaypak, 2015)

 • Tek yazarlı makale:
Ünal, Y. (2014). Bilgi toplumunun tarihçesi. Tarih Okulu Dergisi, 2009(V).

(Ünal, 2014)


 • Çok yazarlı makale:
 • İki yazar:
Durna, U., Demirel, Y.(2015). Bilgi yönetiminde bilgiyi anlamak. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30, 129-156.

( Durna ve Demirel 2015, s. 129-15)

 • Üç yazar:
Ergüven, G., Ergüven, K. ve Şener, M. (2012). Coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanarak Hayrabolu sulama şebekesi bilgi sistemi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2), 75-81.

( Ergüven, Ergüven ve Şener, 2012, s. 75-81)

 • Altı ve daha fazla sayıda yazar:
Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kargı, E., ve diğerleri. (2013). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117.

(Erkan ve diğerleri, 2013, s. 110)

 • Yabancı dilde makale:
Cannon, M. (2015). Cats, cancer and comparative oncolog [kediler, kanser ve karşılaştırılmalı onkoloji]. Veritarinary Sciences, 2(3), 111-126.

(Cannon, 2015, s. 113)

 • Çeviri makale:
Dechamp, J.C. (1992). Fransa’ da elektronik sayaç kullanımı, nedenleri ve gelişimi. Kaynak, 71, 49-54.

(Dechamp, 1992, s. 49-54)

 • Yayınlanmamış makale:
Gözler, K. (yayımlanacak). “Halkoykamasının değeri”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.

(Gözler, yayımlanacak)


 • Magazin makalesi:
 • Makalenin yazarı varsa:
Gençoğlu, M. (2005). Eğitimde yeniden yapılanma. Eğitim Dergisi, 2, 16-19

(Gençoğlu, 2005, s. 17)

 • Makalenin yazarı yok ise:
Gelecekte yaşanılacak yapay zeka algısı. (2000). PC World Türkiye, 12, 21-35.

(Gelecekte yaşanılacak yapay zeka algısı, 2000, 22)

 • Gazete makalesi:
İnan, M. (2015, 18 ocak). Çocuk her yerde çocuk değil. Akşam Gazetesi, 3-4.

(İnan, 2015, s. 4)

Kitap Tanıtımı

Arıkan, Z. (2009). [1536 kappitülasyonlarıve cumhuriyet ideolojisi kitabı tanıtımıdır]. Eski eserler: Public library, 11.

(Arıkan, 2009)

Broşür

Topkapı export. (1977 ?). Topkapı [broşür]. İstanbul: Topkapı export.

(Topkapı export, 1977 ?)

Bildiri – Yayımlanmış

Çubuk, M. (1996). Temel donatılar ve kentsel kamusal mekanların tasarım ve düzenlenmesinde norm ve standartlar sunuş bildirisi ve sonuçları. Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

(Çubuk, 1996)

Poster

Yetkin, U. (1994). Şiddet[poster]. Ankara: Umut Poster.

(Yetkin,1994)

Danışma kaynakları

Ansiklopedi:


Hançerlioğlu, O. (1976). Felsefe ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

(Hançerlioğlu, 1976)

Rapor

Kurum. Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu : rapor. Rapor No: TY/128/1969. Ankara: Kurum, 1969.

(Kurum)

Tez

Soysal, S. (2009). Modern bilimlerde fen bilimleri ve sosyal bilimler ilişkisi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

(Soysal, 2009, s. 45)
 
Top