Hoşgeldiniz!

Değerli Misafirlerimiz, Bu platform "Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi" camiasına fayda sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tüm üye ve moderatörlerimiz yaptığı ve yapacağı çalışmalarla alanımıza katkıda bulunmaktadırlar. Sizler de aramıza katılmak istiyorsanız kayıt olabilirsiniz.

DSpace Kurulumu

turankanbul

Administrator
Yetkili üye
Katıldı
16 Kasım 2019
Mesajlar
64
Puanlar
33
Yaş
24
DSpace Nedir?
DSpace, Üniversiteler için Akademik/Kurumsal Arşiv Sistemi’dir. Açık erişim sistemleri, bağlı oldukları kurumun entelektüel birikimini uygun ortamlarda bir araya toplayan, saklayan, koruyan ve erişimini sağlayan hizmetler bütünüdür.
DSpace’in Amacı Nedir?
DSpace, Üniversiteler için entelektüel birikimini bir araya toplayarak bir açık erişim sistemi oluşturmayı ve uluslararası standartlarda erişime sunmayı amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle DSpace’in amacı, bilginin yayılmasını kısıtlayan sorunların giderilmesi, bilgi teknolojisinin imkanlarından yararlanarak yeni bir sistem oluşturulması, Üniversiteler için ve çalışanlarının daha iyi tanınmasının sağlanması ve dolayısıyla saygınlığının artırılmasıdır.
DSpace Ne İşe Yarar?
DSpace, İKU Üniversite’sinin entelektüel mirasını toplama, saklama ve geniş kitlelerce kullanıma sunma fonksiyonlarını yerine getirir. Bu çerçevede DSpace’de birimlerce üretilen kitap, makale, bildiri, tez, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön baskı, ders notu, veri seti, ses ve video dosyaları gibi akademik dokümanlar derlenir.
DSpace’in Yararları Nelerdir?
DSpace’in yararları iki başlık altında toplanabilir:
1) Kurumsal Yararları: Üniversitede yürütülen her türlü akademik faaliyetin bilimsel, toplumsal ve ekonomik ilişkisini ortaya koyarak Üniversitenin değerini arttıran bir uygulamadır. Diğer yararları ise şöyle sıralanabilir:
  • Üniversitenin görünürlüğünü ve saygınlığını artırır.
  • Üniversitenin desteklediği çeşitli tanıtım ve araştırma sonuçlarına erişim sınırlamasını ortadan kaldırır.
  • Üniversitenin desteklediği araştırmaları tekrar ücret ödeyerek ticari kaynaklardan satın almasını önler.
2) Bireysel Yararları: Son yıllarda yapılan araştırmalar, tüm bilim dallarında, erişilebilir bilgi kaynaklarının, geleneksek yollarla sağlanacak faydalarla karşılaştırıldığında 2-3 kat daha etkili sonuçları olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla DSpace’in bireysel yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
  • İnternet sayesinde araştırma sonuçlarına ücretsiz ve hızlı erişim sağlar.
  • Bilgi kaynaklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak araştırmanın etkisini artırır.
  • Bilgi kaynaklarının başka araştırmalara temel oluşturmasına aracılık eder.
  • Araştırmaların tekrarını önler,
Teorik bilgiler için Tıklayın

KURULUM;
--> sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y (Sistem güncellemesi)
--> sudo apt-get install openjdk-7-jdk (Open JDK 7 Kurulumu)
--> sudo apt-get install openjdk-8-jdk (Open JDK 8 Kurulumu)
--> sudo apt-get install ant (Ant Kurulumu)
--> sudo apt-get install maven (Maven Kurulumu)
--> sudo apt-get install tomcat8 (Tomcat8 Kurulumu)
--> sudo apt-get install git (Git Kurulumu)
--> sudo apt-get install openjdk-7-jdk ant maven tomcat7 (yukarıda verilen kodları tek bir satırda kurabilirsiniz örneğin openjdk, ant, maven, tomcat7)
--> sudo apt-get install openjdk-8-jdk ant maven tomcat8 (Ubuntu 16.04 veya 18.04 kullananlar için önerilir.)
--> sudo useradd -m dspace (Dspace için kullanıcı adı ekleme)
--> sudo passwd dspace (Dspace için şifre ekleme)
--> sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ lsb_release -cs-pgdg main" >> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list' wget -q https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc -O - | sudo apt-key add - (olduğu gibi yapıştırın)
--> sudo apt-get update (Güncelleme yapın)
--> sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib (Postgresql veri tabanı kurmak için gereklidir isteyen mysql de kurabilir)
--> sudo su - postgres (Postgresql veri tabanını açmak için yazınız)
--> createuser --username=kullanıcıadı--no-superuser(yetki) --pwprompt şifre (Postgresql veri tabanında kullanıcı oluşturmak için ayarlamalar yapın)
--> createdb --username=kullanıcıadı--owner=dspace --encoding=UNICODE veya UTF-8 -T veritabanı_adi dspace
--> psql --username=kullanıcıadı dspace -c "CREATE EXTENSION pgcrypto;"
--> exit
--> sudo nano /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf (konfigürasyon ayarları için açılan pencerede şu değişiklikleri yapın)
- local all dspace md5
--> sudo /etc/init.d/postgresql restart (veri tabanını yeniden başlatın)
--> mkdir dspace_kurulacak_dizin_adi
--> cd dspace_kurulacak_dizin_adi
--> wget https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-6.2/dspace-6.2-src-release.tar.gz
--> tar -zxf dspace-6.2-src-release.tar.gz
--> cd dspace-6.2-src-release
--> sudo mvn -U package
--> cd dspace/target/dspace-installer
--> sudo ant fresh_install
--> sudo nano /dspace/config/dspace.cfg
#Veritabanı Kullanıcı ve Şifresi (Database username and password)
db.username = kullanıcıadı (yukarda belirlediğimiz kullanıcı adını giriyoruz)
db.password = şifre (yukarda belirlediğimiz şifreyi giriyoruz)
--> sudo chown -R tomcat7:tomcat7 /dspace (izin veriyoruz)
--> sudo chown -R tomcat8:tomcat8 /dspace (izin veriyoruz),
--> sudo /dspace/bin/dspace create-administrator (dspace için admin oluşturuyoruz)
--> sudo service tomcat7 stop
--> sudo cp -r /dspace/webapps/* /var/lib/tomcat7/webapps (belirtilen adresten diğer adrese dizini kopyalıyoruz)
--> sudo cp -r /dspace/webapps/jspui/ /var/lib/tomcat7/webapps (belirtilen adresten diğer adrese dizini kopyalıyoruz)
--> sudo cp -r /dspace/webapps/oai/ /var/lib/tomcat7/webapps (belirtilen adresten diğer adrese dizini kopyalıyoruz)
--> sudo cp -r /dspace/webapps/solr/ /var/lib/tomcat7/webapps (belirtilen adresten diğer adrese dizini kopyalıyoruz)
--> sudo nano /etc/default/tomcat7
--> JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Djava.awt.headless=true -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -XX:+UseConcMarkSweepGC" açılan ekrana yapıştırın
--> cd /var/lib/tomcat7/webapps
--> sudo chown -R tomcat7:tomcat7 *
--> sudo service tomcat7 start
--> http://host:8080/jspui (kurulum tamamlandıktan sonra url'sinden giriş yapabilirsiniz.)

Dipnot: Kurulumu yapamayan arkadaşlar bana ulaşabilir.
 
Top