Hoşgeldiniz!

Değerli Misafirlerimiz, Bu platform "Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi" camiasına fayda sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tüm üye ve moderatörlerimiz yaptığı ve yapacağı çalışmalarla alanımıza katkıda bulunmaktadırlar. Sizler de aramıza katılmak istiyorsanız kayıt olabilirsiniz.

Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesi Yaz Stajı

Hatice Akkuş

Moderator
Katıldı
17 Kasım 2019
Mesajlar
1
Puanlar
3
Hatice Akkuş
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Değerli öğrenci arkadaşlarım;
Bildiğiniz üzere eğitim hayatında belirli sürelerde yapılan stajlar öğrenciler için önem arz etmektedir. Öğrencinin hayatında sahaya atılan ilk adım olarak da düşünülebilir. Bu yüzden çalışma hayatı için referans ve tecrübe bakımından önemlidir. Staj yerlerini seçerken ilgi duyulan alana yönelmek de büyük önem taşımaktadır. Bu yazı içerik olarak üniversite kütüphanesinde yapılan staj hakkında avantaj ve dezavantajları içermektedir. Başlamadan önce belirtmek istediğim başka bir ayrıntı daha bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt Üniversite müfredatı baz alınarak oluşturulmuştur. Belirtilen hususlar benim düşüncelerimden ve edindiğim tecrübelerden yola çıkılarak yazılmıştır. Buna ek olarak staj yapılan kurum Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesidir.

Üniversite kütüphaneleri özellikleri ve kullanıcıların durumuna göre bakıldığında oldukça donanımlı kütüphanelerdir. Birçok öğrenciye, araştırmacıya, akademisyene vs. hizmet verdiğinden dolayı kaynak bakımdan oldukça zengin kütüphanelerdir. Bunlardan ziyade alanında uzman birçok kişiyle çalışma ve tecrübelerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Tecrübe ve uygulama açısından öğrenciler için büyük avantaj sağlayan kurumlardır. Birçok birimde (süreli yayınlar, elektronik kaynaklar, kataloglama, etiketleme, ILL, yayın sağlama vs.) çalışma, öğrenilen teorik bilgileri uygulama ile pekiştirme imkanı bulunmaktadır. Basit bir örnek vermek gerekir ise Halk Kütüphaneleri ile kıyaslandığında daha avantajlı kurumlar olarak görülebilir.

Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesi oldukça köklü bir üniversite olmasının yanında oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. Stajyer öğrenciler ile ilgilenmekte ve mümkün olan bütün birimlerde çalışma imkanı sağlamaktadır. Alanında uzman kişilerle çalışma imkanı sunmaktadır. Her birimde en az iki gün çalışma olanağı sunulmaktadır. Kataloglama biriminde bir hafta çalışma imkanı vermekte ve bu konuyu fazlaca pekiştirme imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra merkez kütüphaneye bağlı olan ve bir konu kütüphanesi olan Tıp Fakültesi kütüphanesinde staj yapma imkanı da sunmaktadır. Bu kütüphanenin çalışma prensibi, kullanılan sınıflama sistemi (NLM), neden Dewey Onlu sınıflama sistemini değil de farklı bir sınıflamayı tercih ettikleri gibi birçok bilgi verilmektedir. Merkez kütüphanede bulunan kataloglama ve sınıflama bölümünde alandan mezun, yetişmiş ve tecrübeli üç kişi ile çalışma imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda elektronik kaynaklar biriminde bulunan kişi de alanında uzman ve kendisini yetiştirmiş tecrübeli birisidir. Bu anlamda çok büyük avantaj kazandırmaktadır.

Üniversite kütüphaneleri staj yapmak için mutlaka tercih edilmesi gereken bir kurumdur ancak bilgi birikimi bakımından donanım gerektirmektedir. İkinci sınıfta tercih edildiği takdirde bilgi birikimi bakımından eksik kalmaktadır. Bazı birimlerde çalışırken bilgi eksikliği ortaya çıktığında kurumda stajyer için olumsuz bir görüntü oluşmaktadır. Bazı birimlerde stajyerin öğrenci olduğu göz ardı edilerek konuya hakim olması beklenmektedir. Beklenilen geri dönüt stajyerden alınamadığı takdirde olumsuz tepki ve düşünceler ortaya çıkabilmektedir. Örnek vermek gerekirse bazı üniversitelerde veri tabanı ile ilgili dersler üçüncü sınıfta verilmektedir. Bunun yanında MARC da tam anlamıyla üçüncü sınıfta gösterilmektedir. Staj yapılan kurumda veritabanı ve elektronik kaynaklarla ilgilenen birimde de çalışma imkanı verilmektedir. Ama teorik olarak da olsa veri tabanları hakkında bilgi birikimi az olduğundan fazla verim alınamamaktadır. Birimde görevli olan uzman bu konu hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri aktarmaktadır ancak iki gün içerisinde verilen bilgiler yetersiz kalmaktadır. Eksik kalınan diğer bir konu ise MARC alanlarıdır. Bütün kütüphanelerde elektronik kaynaklar tercih edildiğinden mutlaka bilinmesi gereken bir konudur. Ama bu konu veritabanları kadar eksik kalmamaktadır. Çünkü sistemlerde hangi MARC alanında hangi bilgilerin yer alması gerektiği verilmektedir. Bunun dışında kullanılan noktalama işaretleri manuel kataloglama ile çoğunluk olarak aynıdır. Kurumun hangi kurallara (AAKK1, AAKK2 ya da RDA) uygun katalog girişi yapıyor ise orada ki uzman yardımıyla da bu birim verimli bir şekilde bitirilebilmektedir.

Staj yapılan kurumlarda başarılı olmak ve bireyin kendisini kanıtlaması gelecekteki iş hayatı için büyük referans sağlamasının yanı sıra o kurumda çalışma imkanı da sağlayabilmektedir. Tercih edilen kurum eğer özel ise bu kurumda başarılı bir şekilde stajını tamamlayan öğrenciye iş teklifi edilebilmektedir. Bu yüzden kurumları bilgi birikimine uygun ve ilgi duyulan alana yönelik seçmek önemlidir.
 
Top