Hoşgeldiniz!

Değerli Misafirlerimiz, Bu platform "Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi" camiasına fayda sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tüm üye ve moderatörlerimiz yaptığı ve yapacağı çalışmalarla alanımıza katkıda bulunmaktadırlar. Sizler de aramıza katılmak istiyorsanız kayıt olabilirsiniz.

Veri Tabanı Listesi

turankanbul

Administrator
Yetkili üye
Katıldı
16 Kasım 2019
Mesajlar
64
Puanlar
33
Yaş
24
Geniş bir akademik çalışma yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Academic Search™Complete (ASC) veri tabanı, 7,700’den fazlası hakemli olmak üzere, 9,000’e yakın dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Bu veri tabanının kapsamı; fizik, matematik, biyoloji, kimya, mühendisliğin her alanı, jeoloji, hukuk, psikoloji, veterinerlik, malzeme bilimi, müzik, din bilimleri ve aklınıza gelebilecek her alandır.
Klinik tıp ve Eğitim alanında sınıflandırılmış 60 dan fazla McGrawHill kitaplarının düzenli güncellemelerine ve multimedia içerikteki dosyalara erişim sağlayabileceğiniz online bir tıp kütüphanesidir.
Muhasebe ve Vergi alanındaki en önemli global ve bilimsel yayınları içeren bir veri tabanıdır. Veri tabanında dergiler, danışman raporları, tezler, süreçler ve daha fazlasını içeren 2.350 yayın bulunmaktadır.
ACM Digital Library veritabanı, bilgisayar, elektrik ve elektronik ile igili dergileri kapsamaktadır. Günümüzden geriye dönük olarak bu veri tabanında yer alan dergi, konferans ve özel ilgi grup listelerine tam metin, diğer yayınların ise bibliyografik künye ve özetlerine erişilmektedir.
American Library Association tarafından sunulan e-kitaplar, kütüphaneciler, bilgi belge uzmanları ve öğrenciler için önemli kaynaklardır. 249 e-kitaptan oluşan koleksiyonda, kütüphanecilik ile ilgili farklı konu başlığı ile ilgili kitaplar bulunmaktadır.
Turkey: Records of the U.S. Department of State, 1802-1949 : Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine ve genç Türkiye’ye ait notların bulunduğu bir koleksiyondur. İstanbul ve Ankara elçiliklerine ek olarak İskenderun, Halep, Erzurum, Sivas ve İzmir bürolarından elde edilen kayıtları da araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Osmanlı-Rus Savaşı, reformlar, ekonomik hayat, nüfus, göçler, Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi gibi bir çok başlık altında yüzlerce rapor, mektup ve gazete kupürlerini içermektedir.
Alman Hukukunda yer alan yasalara, şerhlere, hukuksal olaylara ve makalelere tam metin erişim sağlayan Almanca bir veri tabanıdır.
Web of Science Core Collection kapsamındaki Book Citation Index; güçlü ve yeni keşif araçlarıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde kitaplara erişim olanağı sunan, bir kütüphanenin kitap koleksiyonu için gerekli en önemli indekstir. Kullanıcılar, bu platformda araştırmaları için gerekli en ilgili bilgileri (90,000’den fazla kitap ve her yıl eklenen 10,000 yeni başlık) sorunsuz bir şekilde arayıp bulabilirler.
Cambridge Journals Online veri tabanı, sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri, eczacılık, din, müzik, dil, teknoloji, mühendislik ve mimarlık gibi 35 başlıktaki 200 den fazla dergiye erişim sağlamaktadır.
Akademik dergilerden özel ilgi alanlarına yönelik dergilere ve genel magazinlere kadar geniş bir kapsamda Kanada’da yayınlanmış süreli yayınlara erişim olanağı sağlayan bir veri tabanıdır. Akademik dergiler genellikle Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Bilim alanında yayınlanmış en önemli dergileri içermektedir. Diğer dergiler ise halk politikası, gençlik/çocukluk, yaşam tarzı, sağlık, kültür v.b. konuları içermektedir.
Elsevier'in yeni ürünü Clinical Key doktorlarınızın sorularına daha hızlı yanıt veren daha akıllı bir arama seçeneği sunan kapsamlı bir veri tabanıdır. Elsevier'e ait Clinical Key veritabanı içinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır.
The Cochrane Library; hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.), her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendirmek için yüksek kalitede veri sağlayan veritabanlarını içeren bir koleksiyondur.
ProQuest Criminal Justice Periodicals uluslararası ceza hukuku’na yönelik kapsamlı bir veri tabanıdır.
Dentistry & Oral Sciences Source™ veri tabanı, dış hekimliği konusunda dünyanın tek tam metin veri tabanıdır.
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Türkiye'de yayınlanan akademik dergiler, TÜBİTAK ULAKBİM'in oluşturduğu bu platformda tam metinli olarak yayınlanmaktadır.
Bu veritabanı açık erişim olup, birincil amacı açık erişim kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır.
Bu veritabanı açık erişim olup, tümüyle akademik ve bilimsel makaleleri taramaktadır.
National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.
Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar.
Elsevier tarafından yayınlanan açık erişimli dergilere erişebilirsiniz.
Bilimsel araştırma sürecindeki hızınız sürekli gelişime ayak uydurmanızı sağlar. EndNote, kaynak, makale arama, düzenleme, araştırmalarınızı paylaşma ve kaynakça oluşturma konularında sunduğu esnek araçlarla araştırma ve makale yazım sürecinizi sorunsuz ve kolay hale getirir.
eOsmanlıca dünya üzerinde dil eğitim hizmeti sağlayan uygulamalar incelenerek hazırlanan "şıklı ve gördüğünü yaz" tarzında testlerin olduğu oyun tadında Osmanlıca dil eğitim ve uygulamasıdır.
ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır.
GreenFILE insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar. Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 9,100’den fazla kayıt için açık erişim tam metin içeren bu veri tabanında, 612,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
HiperKitap; Hiperlink tarafından geliştirilmiş, akademisyenlerin ve öğrencilerin akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye'nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veri tabanıdır.
Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.
Koleksiyonunda yaklaşık olarak 350.000 (yaklaşık sayı) cilt/adet eser bulunan Kütüphanedeki nadir eser sayısı 70.000’dir. 5.000 civarında Elyazması eser bulunan kütüphanedeki nadir eserlerin 36.000’i Arap harfli (50 Atlas, 600 salname, 350 takvim) 3500’ü Arapça, 500’ü de Farsça kitaptır.Proje harici olmakla beraber Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda bulunan Osmanlı dönemine ait süreli yayın, kartpostal, albüm, harita, salname, yazma ve gravürlerden oluşan 1.150.000 görüntü hali hazırda sayısal ortamda okuyucu hizmetine sunulmuş olup bu eserler kütüphane içerisinde intranet üzerinden kullanıcı erişimine açılmıştır. Sisteme üye olunarak koleksiyonlara ücretsiz ulaşılabilmektedir.
415.000’in üzerinde makale içeren İdealonline Süreli Yayın Elektronik Veritabanı, tarih, siyasal bilimler, edebiyat, sosyoloji, eğitim, ekonomi-finans, sağlık bilimleri, kültür sanat, müzik gibi alanlarda yayınlanan Türkçe hakemli ve popüler dergileri içermektedir.
IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.
ProQuest Indian Journals, tümü Hindistan'da yayınlanan tam metin, bilimsel dergiler sunan kapsamlı, çok disiplinli bir kaynaktır. Bu bilimsel kaynaklar, iş, tıp, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve beşeri bilimler gibi birçok akademik çalışma alanını desteklemektedir. ProQuest Indian Journals, Hindistan'dan en iyi bilimsel periyodik yayının eşsiz bir kaynağı olan ve son beş yıldaki en çok kapsanan ve yeni içerikle güncellenen güncel bir kaynaktır.
Institute of Physics'in Fizik, Biomedikal Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektrik, Makina ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarındaki 113 dergiye tam metin erişim olanağı sağlayan Elektronik Dergi Hizmeti, 100.000 den fazla makale ve 30'dan çok konu başlığı ile hizmet vermektedir.
International Newsstream, ABD ve Kanada dışındaki en son haber içeriğini, gazete, haber yayını ve aktif tam metin biçiminde haber siteleri içeren on yıllar geriden gelen arşivleri sağlar. ProQuest International Newsstream, The Times (Londra), Bangkok Post, El Norte, Financial Times, The Guardian, Jerusalem Post, Güney Çin Morning Post, Daily Telegraph, Asya Wall Street gibi dünyanın en iyi gazetelerinin 660'dan fazlasına bilgi sağlıyor Journal ve BBC Monitoring yayın serilerinden oluşmaktadır.
Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.
TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 9 Temmuz 2011 tarih ve 199 sayılı kararı gereği, doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan “İThenticate” intihali engelleme programıdır.
Not: Ulakbim, programın sadece makale tarama lisansını almıştır. Bu yüzden tez taraması yapılmamalıdır.
Biyoloji, tıp, nöroloji, mikrobiyoloji, immünoloji gibi bazı temel alanları kapsayan video tabanlı veritabanı olan Jove, araştırmaların video formatında erişime sunulduğu bir veri tabanıdır.
JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70’în üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır.
Kelimex platformu Türkçe veya Osmanlıca kelimelerin dil, tür, anlam ve etimolojik bilgisini sunan, aranan kelimeyi, benzerlerini ve türevlerini dijital kütüphanelerde bulan, aynı zamanda yıpranmadan, silinmeden dolayı okunamayan kelimeyi çözümleyen ve eski ölçü birimlerinin dönüştürülmesini sağlayan devasa sözlüktür.
Kütüphane Bilimi Veritabanı, kullanıcılara kütüphane ve bilgi bilimiyle ilgili bir dizi yayına tam metin erişim hakkı tanır. Kütüphane mesleğine yönelik ticaret yayınlarının yanı sıra akademik dergiler de dahil olmak üzere, kütüphane biliminin teorik ve uygulamalı çalışması ile ilgili bir dizi başlık ve konu ele alıyor.
Bu veritabanı, Dilbilimde ve Dil Davranışı Özetlerinde (LLBA) endekslenen birçok başlık da dahil olmak üzere, tam metin dergileri ve dilbilimdeki diğer kaynakları içerir. Fonetik, fonoloji, morfoloji, sözdizimi ve anlambilim gibi dil çalışmalarının tüm yönlerini kapsar.
LISTA kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanındaki yayınları derleyen,kendi alanındaki en temel danışma kaynağıdır. Dünya’da, kütüphanecilik ve ilişkili disiplinlerdeki tek tam metin derleyici veritabanıdır. 500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir. Konu başlıkları arasında kütüphanecilik, tasnif, kataloglama, bibliyometri, online bilgi alma, bilgi yönetimi, bilişim sektörü ve benzer / ilişkili konular yer almaktadır. Veritabanı içerisindeki kayıtlar, 1960 ortalarına kadar geriye gitmektedir.
Lives of Literature, temel edebi akımlarla ilişkili yazarların ve metinlerin derinlemesine incelendiği akademik dergilerden oluşan JSTOR'un yepyeni bir koleksiyonudur. İçeriğindeki önemli konu başlıkları şunlardır: Orta Çağ Yazarları & Metinleri, Yenilikçi Yazarlar, Victoria, Edward Dönemi Yazarları & Gotik Yazarlar, Edebiyat Kuramcıları
Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.1922'ye kadar uzanan içeriğinde 2,400'den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850'nin üzerinde referans kitabı, 73,000'i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.
MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren web tabanlı bir veri tabanıdır ve Amerikan Matematik Derneği tarafından oluşturulmuştur. Yaklaşık olarak 1799 adet güncel seri ve dergi PDF formatında ve tarama / browse yoluyla elde edilebilir.
Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE® veri tabanı ile ilgili başlıca disiplinler şunlardır; tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler. MEDLINE®, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır.
Mendeley Institutional Edition, araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerine ve geliştirmelerine, diğer araştırmacılar ile çevrimiçi işbirliği yapabilmelerine ve yapılmış olan son araştırmaları keşfetmelerine yardımcı olurken, bir kaynakça yönetim aracı ve akademik sosyal ağ hizmetini kurumlara yönelik sunan bir araçtır.
Askeri Veritabanı, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kriminoloji, savunma, havacılık ve uzay uçuşu, iletişim, inşaat mühendisliği ve daha fazlasını içeren tüm hükümet ve askeri birimler arasındaki konuları kapsamaktadır. Askeri Veritabanının önemli bir yararı, içeriğin çeşitliliğidir. Bilim dergileri, ticaret ve endüstri dergileri, dergiler, teknik raporlar, konferans bildirileri, devlet yayınları ve daha fazlası yer alır.
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
Bu veri tabanı hemşirelik alanlarını, dergileri, video, tez, referans kitapları vb. Dahil olmak üzere müttefik sağlık alanlarını güvenilir ve kapsamlı bir şekilde kapsar.
American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktadır. Basılı indeksi “Doctoral Dissertations Accepted by American Universities” olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık 100,000 kayıt içeren American Doctoral Dissertations, 1933-1955 isimli bu kaynak original basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.
Lippincott Williams and Wilkins (LWW) dergileri, her tıpçının referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır.
Kültürel eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek ve dağıtmak amacıyla gönüllüler tarafından yürütülen bir çalışmadır. 1971 yılında kurulan Project Gutenberg, dünyanın en eski dijital kütüphanesidir. Toplanan eserlerin büyük bir çoğunluğu kamu malı olan kitaplardan oluşur.
Bilim&Teknoloji: ProQuest Central içerisinde yer alan ProQuest Science Journals, ProQuest Biology Journals, ProQuest Computing ve ProQuest Telecommunications bilim ve teknoloji alanında binlerce dergiye erişimi sağlamaktadır.
ProQuest Dissertations and Theses Global — Full text dünyanın en kapsamlı tez ve bitirme ödevi koleksiyonudur.
PubChem, kimyasal moleküllerin bilgi tabanıdır. Sistem ABD Ulusal Sağlık Dairesine bağlı Ulusal Tıp Kütüphanesi kuruluşu olan Ulusal Biyoteknoloji Merkezi tarafından işletilir.
Bu veritabanı, halk sağlığı alanında temel literatürü aramanızı sağlar.
Ücretsiz bir biyomedikal veri tabanıdır.
Quintessence, diş hekimliğinin uzmanlık alanlarında çalışan profesyonellerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış en son bilimsel ve klinik bilgileri sunmaktadır.Dünyaca ünlü uzmanlar tarafından kaleme alınarak, mükemmel resimlerle zenginleştirilmiş, 13 e-kitaptan oluşan bu koleksiyon; diş hekimleri, araştırmacılar ve öğrencilerin yararlanabilecekleri önemli bir kaynaktır.
ProQuest'in sunduğu en kapsamlı, en kapsamlı genel referans veritabanlarından birinden binlerce tam metin süreli yayına tek elden erişim sağlar. Bilimsel dergilerin, profesyonel ve ticari yayınların ve 150'den fazla konu ve konuyu kapsayan dergilerin saygın bir karışımından yararlanın. her durumda.
Sosyal ve beşeri bilimler ile yaşam bilimleri alanlarındaki SAGE yayınevine ait dergilere tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır. Üniversitemiz sadece 2013 yılına ait sayılara ulaşabilmektedir. Farklı yıllara ulaşmak için ILL yoluyla istekte bulunabilirsiniz.
Bu veritabanı hem uygulamalı hem de genel bilimleri öğrenen öğrenciler için kesin bir kaynaktır. ProQuest Science Journals, 1986'ya kadar uzanan bir kapsama sahip, 1030'dan fazla başlığa sahip ve tam metin olarak 760'dan fazla yayın içeriyor.
Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 1.700 dergiye 1995 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlar. Elsevier ScienceDriect 2003 yılında Academic Press/Ideal ile birleşmiştir. Academic Press/Ideal tarafından yayınlanan dergilere de bu veritabanı altından erişilmektedir.
SciFinder özellikle Kimya ve Kimya ile ilgili bölümler; Biyoloji, Fizik, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği, Farmakoloji, Nanoteknoloji, Tekstil Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği vb. bölümlerin kullanabilecekleri önemli bir programdır.
Scopus araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet (abstract) ve atıf database`dir.
Sobiad Atıf Dizini 1000’den fazla derginin indekslendiği ve kullanıcıların kendilerine yapılan atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.
Sosyoloji Veritabanı, sosyal politika, sosyal bakım, sosyal hizmetler, sosyal antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları, gerontoloji, sosyal psikoloji ve nüfus çalışmaları gibi ilgili alanlardan ilgili başlıkları da içeren uluslararası sosyoloji ve sosyal çalışma literatürünü kapsamaktadır. Yüzlerce tam metin akademik derginin yanı sıra tezler ve diğer kaynakları içerir.
Springer Link veritabanı, Springer Yayınevi'ne ait 1396 adet süreli yayına, ayrıca kitapserilerinden de " lecture notes in mathematics''e tam metin erişim olanağı sağlamaktadır. İçerdiği başlıca alanlar; Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Mühendislik,Fizik ve Astronomi, Kimya ve Materyal Bilimleri, Yer ve ÇevreBilimleri, Biyotıp ve Yaşam Bilimleri, Tıp, İşletme ve Ekonomi,İnsanlık, Sosyal Bilimler ve Hukuk, Davranış Bilimleridir.
T&F çevre bilimlerinden güzel sanatlara, bilgisayar bilimlerinden mühendisliğe kadar birçok bilimsel konu alanında ayrıntılı içeriğe sahiptir.
Bu veritabanı endüstriyi veya teknolojisini araştıran herkes için önemli bir kaynaktır. WAP teknolojisi ile ilgili en son haberleri, yeni teknolojilerin pazara girmesini takip eden veya bu alandaki önemli oyuncular hakkında bilgi toplayan ProQuest Telecommunications, bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Veritabanı, tam metinde 115'den fazla olan 140'tan fazla başlık içeriyor.
Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, tezlerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır. Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir.
DİKKAT: TURNITIN sadece tez taramaları için Akademik Personel tarafından kullanılmalıdır.
Türkiye'de üretilen süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki hukuk ile ilgili özgün araştırma ve derleme yazılarını içerir.
1980 yılından günümüze, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanında yayın yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve bu makalelerin atıflarını indexler. Üç veritabanından oluşur : Science Citation Index Expanded, (SCI-Expanded)Social Science Citation Index, (SSCI)Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji alanlarında Wiley-Blackwell tarafından yayımlanan 1.367 tam metin dergiye genel olarak 1997'den günümüze erişim sağlar.
Wiley yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.

KAYNAKÇA​
  1. Tıklayınız
  2. Tıklayınız
  3. Tıklayınız
 
Top